_IGP3744_edited_edited.jpg
Vyhledat

Etiketa kvetov


Snáď ani nie je na tomto svete príležitosť, kedy by nebolo vhodné darovať kvety. V mnohých prípadoch sa považuje práve za neslušnosť prísť bez nich. Hoci i malá kytica, v hodnote hodinovej odmeny brigádujúceho študenta, je lepšia ako žiadna. I keď sú kytice tak veľmi obľúbené ako prejav úcty, alebo vďačnosti voči obdarovanému, i tak majú svoju vlastnú etiketu, bez ktorej znalostí môžeme napáchať viac škody než osohu.


Jediným, na tomto svete nepomýliteľným pravidlom v etikete kvetov je, že žene môžete darovať kyticu vždy. Netreba mať žiadny dôvod, žene môžeme darovať kyticu len preto, že je, že máme chuť jej urobiť radosť. Obzvlášť treba dať pozor vtedy, keď je na to práve dôvod. Ten je nielen na narodeniny, deň žien a deň matiek, ale aj pri rôznych iných príležitostiach. Predstavujú najkrajšiu formu poďakovania matke, manželke, priateľke, spolupracovníčke, ale i lekárke, učiteľke... Zásadne darujeme rezané šľachtené kvety.

Hostiteľovi sa obvykle nosí malý darček, ako prejav vďačnosti, no nocujúci hostia sú priam povinný prísť okrem darčeka napr. v podobe fľaše vína aj s kyticou pre hostiteľku.

Výnimočná situácia, ktorá sa nezaobíde bez kvetov je, keď mladý muž ide požiadať o ruku svoju vyvolenú. Vtedy je potrebné odovzdať jednu kyticu matke a druhú, v svetlejších farbách, svojej snúbenici. V prípade svadby zabezpečuje kyticu pre nevestu vždy ženích.

Manželia by mali darovávať kvety svojim manželkám čo najčastejšie.


Menšia kytička by mala mať nepárny počet kvetín. Párny počet kvietkov patrí na hrob alebo na smútočné udalosti. V prípade kytice obsahujúcej viac ako 11 kvetov na počte nezáleží.V našich končinách sú chryzantémy zaužívané ako kvietky vhodné na cintoríny a smútočné údalosti. I keď v Japonsku sú práve chryzantémy jednými z najobľúbenejších kvetov, i v oficiálnej kráľovskej pečati je tento kvet a v Číne sú v obľube rôzne čaje z týchto kvetov. V tradičnej spoločnosti sa darovaniu chryzantém radšej vyhneme.


Nie je vôbec vhodné, aby muž daroval kvety mužovi. Dokonca i žena smie dať kvety mužovi iba staršiemu, chorému alebo umelcovi, za výnimočné ocenenie alebo k jubileu.


Kvety v kvetináčoch, sušené kvety, prípadne poľné kvety venujeme iba príbuzným alebo veľmi dobrým priateľom, osobám, ktoré majú v takomto druhu kvetov záľubu, prípadne je to ich zberateľská vášeň.


Kvety prenášame voľne, nehanbíme sa za ne na verejnosti. Odovzdávame ich ľavou rukou, vždy odbalené. Výnimkou je dekoračný priesvitný obal, ktorý tvorí súčasť aranžovania kytice. Pri odovzdávaní kvetov držíme kyticu v ľavej ruke, aby pravá zostala voľná na pozdrav alebo blahoželanie. Kvety vybalíme z papiera, iba pokiaľ je papier súčasťou výzdoby kytice, necháme kvety zabalené. V súčasnosti je veľmi nemoderné podávať kvety zabalené v celo-fáne. Osoba obdarovaná kvetmi by mala kyticu čo najrýchlejšie dať do vody a vhodnej vázy, nikdy by ich nemala nechať ležať.


Veľmi vhodné je poznať typ osobnosti odbarovaného, prípadne jeho obľúbené kvety,či farebnú škálu, vkus. V dnešnej dobe je skoro neobmedzený výber kvetín, nemusíme si robiť starosti. Skôr treba dať pozor na vhodný výber kvetov. Obľúbená kytica červených ruží si do dnešného dňa uchovala význam vášnivého citového zaujatia, preto by v niektorých situá-ciách mohla pôsobiť nevhodne. Muž nikdy cudzej žene nedáva červené ruže.


Na divadelných premiérach odovzdávame kvety službe a tá ich pri klaňačke doručí na javisko. V žiadnom prípade sa netlačíme na javisko, aby sme kvety odovzdávali osobne.

Na koncertoch, v opere a na iných honosnejších kultúrnych príležitostiach sa kvety na javisko hádžu pri potlesku, patrí to k atmosfére. Herečkám však nikdy nedávame karafiáty. Okrem kvetov sa dajú použiť i iné dary, pri ich výbere však musíme byť obozretnejší, preto zostávajú kytice práve tie obľúbené spôsoby prejavu úcty, vďaky a pozornosti. Sú obľúbe-ným darom pre ich univerzálnosť, cenovú dostupnosť a rozmanitosť.

3 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše